Earthwatch Nederland

De stichting Earthwatch Europe is een NGO en onafhankelijk onderzoeksinstituut die zich inzet voor een duurzame samenleving.

Wij doen dit door mensen in contact te brengen met natuur en ze te inspireren om zich in te zetten voor een beter milieu. Door het monitoren van natuur en vervuiling. En door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van training en het organiseren van activiteiten die leiden tot duurzame oplossingen.

Ons team in Nederland focust zich op de transitie naar duurzame landbouw, het verbeteren van waterkwaliteit en vergroening en klimaatadaptatie in bebouwd gebied.

Earthwatch Nieuws

Vacature: Senior onderzoeker duurzame landbouw

We zijn op zoek Senior Onderzoeker Duurzame Landbouw om ons team te versterken.

VolkerWessels legt verspreid over Nederland Tiny Forests aan

VolkerWessels gaat op verschillende plekken in Nederland Tiny Forests aanleggen: stukjes dichtbegroeid, inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Daarvoor is een sponsorovereenkomst gesloten met stichting IVN Natuureducatie en wordt er samen gewerkt met Earthwatch Europe. Photo credit: Earthwatch

Een inkijkje in ons citizen science onderzoek met boeren in Brabant

Dit artikel geeft een mooi inkijkje in ons citizen science onderzoek naar bodem water en biodiversiteit bij 30 boeren in Brabant: we onderzoeken of scores op papier zich vertalen in een betere water- en bodemkwaliteit in het veld in samenwerking met studenten van de HAS.
Earthwatch Europe

Creating Knowledge. Inspiring Action.

Contact

Tel: +44 (0)1865 318838

© 2018 Earthwatch Institute. All rights reserved.
Earthwatch Institute (Europe) is a registered charity in England and Wales, no. 1094467.