Earthwatch Nederland

De stichting Earthwatch Europe is een NGO en onafhankelijk onderzoeksinstituut die zich inzet voor een duurzame samenleving.

Wij doen dit door mensen in contact te brengen met natuur en ze te inspireren om zich in te zetten voor een beter milieu. Door het monitoren van natuur en vervuiling. En door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van training en het organiseren van activiteiten die leiden tot duurzame oplossingen.

Onze focus ligt op de transitie naar duurzame landbouw, het verbeteren van waterkwaliteit en vergroening en klimaatadaptatie in bebouwd gebied.

Earthwatch Nieuws

Startschot Naturehood project met Heijmans: werken aan biodiversiteit in Maanwijk

Samen met Heijmans, buurtbewoners en wie maar mee wil doen gaan we werken aan meer biodiversiteit, schoon water en gezonde bodem in nieuwbouwwijk Maanwijk.

Earthwatch partner in nieuwe publieke private samenwerking 'Boeren met biodiversiteit'

Samen met de landbouw de biodiversiteit in Nederland herstellen, daar geloven we in. Earthwatch kondigt daarom met trots haar deelname in de nieuwe Publiek Private Samenwerking ‘Boeren met biodiversiteit’ aan die in mei 2022 is gestart. 

Project Brabants Bodem – Blog 1: Introduction

Voor het project Brabants Bodem ontwikkelen we een monitoringssysteem dat inzicht geeft in de biodiversiteit op melkveebedrijven zodat deelnemende boeren handvaten krijgen om hun bedrijven te verduurzamen. Vier studenten van de HAS Hogeschool in Den Bosch doen veldonderzoek op de bedrijven van 30 melkveehouders in Brabant. Hier is hun eerste verslag.
Earthwatch Europe

Creating Knowledge. Inspiring Action.

Contact

Tel: +44 (0)1865 318838

© 2018 Earthwatch Institute. All rights reserved.
Earthwatch Institute (Europe) is a registered charity in England and Wales, no. 1094467.