8 Nieuwe Tiny Forests in Nederland – 10 meer in het vooruitzicht

Tijdens het plantseizoen 2022-2023 heeft Earthwatch Europe met haar partners 8 Tiny Forests aangeplant door heel Nederland. Niet alleen de bosjes zijn neergezet: op elke locatie is er een groep vrijwilligers die zich enthousiast inzet als ‘bosopzichter’ om voor het bosje te zorgen. Vanwege het grote succes worden komend plantseizoen (2023-2024) nog eens op 10 locaties Tiny Forests neergezet. In dit project richt Earthwatch zich op het creëren van kennis, betrokkenheid en het verzamelen van data.  

Wat is een Tiny Forest? 

Een Tiny Forest is een dicht en snelgroeiend inheems bos ter grootte van een tennisbaan. Dit mini bos biedt een plek waar buurtbewoners elkaar kunnen ontmoeten en kunnen genieten van een groene omgeving. Bomen bieden veel voordelen voor mens en milieu en spelen een belangrijke rol bij het verminderen van de gevolgen van klimaatverandering. 

Waarom onderzoek in Tiny Forests?  

Earthwatch onderzoekt Tiny Forests om te begrijpen hoe inheemse bossen onze gezondheid en welzijn verbeteren, en hoe onze stedelijke omgeving de diversiteit aan planten en dieren kan ondersteunen. 

Om de kracht van jouw Tiny Forests te laten zien, meet Earthwatch Europe samen met buurtbewoners de impact op de leefomgeving. Met de metingen proberen we inzicht te krijgen in de volgende aspecten van het bosje: 

  • Biodiversiteit (vlinders, bijen, en insecten) 
  • CO2 opslag van de bomen 
  • Waterberging in de bodem 
  • Temperatuur en verkoeling 

Deze metingen zijn simpel, leuk en kunnen door iedereen uitgevoerd worden. Over de jaren heen kunnen we met de gemeten data conclusies trekken over de ontwikkeling van het bosje en diens impact. 

Word bosopzichter van je lokale Tiny Forest 

Voor elk Tiny Forest in dit project ondersteunt Earthwatch een team van vrijwillige ‘bosopzichters’. De bosopzichters zorgen voor het bosje, betrekken buurtbewoners en voeren vrijblijvend onderzoek uit. Bosopzichters krijgen toegang tot onze bronnen, platform en webinars waarin je alles kunt leren over Tiny Forests en ervaringen kunt uitwisselen. 

Interesse of meer weten? Neem contact op met tinyforest.netherlands@earthwatch.org.uk 

Partners: VolkerWessels en IVN 

Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved

Skip to content