Earthwatch in Nederland

De stichting Earthwatch Europe is een NGO en onafhankelijk onderzoeksinstituut die zich inzet voor een duurzame samenleving.

Wij doen dit door mensen in contact te brengen met natuur en ze te inspireren om zich in te zetten voor een beter milieu. Door het monitoren van natuur en vervuiling. En door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van training en het organiseren van activiteiten die leiden tot duurzame oplossingen.

Ons team in Nederland focust zich op de transitie naar duurzame landbouw, het verbeteren van waterkwaliteit en vergroening en klimaatadaptatie in bebouwd gebied.

Earthwatch Nieuws

Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved

Skip to content