Earthwatch Nederland

De stichting Earthwatch Europe is een NGO en onafhankelijk onderzoeksinstituut die zich inzet voor een duurzame samenleving.

Wij doen dit door mensen in contact te brengen met natuur en ze te inspireren om zich in te zetten voor een beter milieu. Door het monitoren van natuur en vervuiling. En door het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, het geven van training en het organiseren van activiteiten die leiden tot duurzame oplossingen.

Ons team in Nederland focust zich op de transitie naar duurzame landbouw, het verbeteren van waterkwaliteit en vergroening en klimaatadaptatie in bebouwd gebied.

Earthwatch Nieuws

Vacature: Project coordinator

We zijn op zoek een Project Coordinator om ons team te versterken.

Waterblitz Alblasserwaard: meet mee op 12-15 mei

Stel je voor dat het water in de Alblasserwaard zo schoon is dat je ervan kan drinken. Ben je benieuwd hoe het ervoor staat met de waterkwaliteit? Meet dan mee!

Vacature: Senior onderzoeker duurzame landbouw

We zijn op zoek Senior Onderzoeker Duurzame Landbouw om ons team te versterken.
Earthwatch Europe

Creating Knowledge. Inspiring Action.

Contact

Tel: +44 (0)1865 318838

© 2018 Earthwatch Institute. All rights reserved.
Earthwatch Institute (Europe) is a registered charity in England and Wales, no. 1094467.