Boeren aan het roer

Thema: Duurzame landbouw

Biodiversiteit op agrarische bedrijven verbeteren

Een groeiende groep Nederlandse boeren wil graag een grotere bijdrage leveren aan behoud en herstel van landschapselementen en biodiversiteit. Zij hebben de beschikking over een overweldigend scala aan informatiebronnen, maar in de praktijk blijkt dat het niet meevalt om al deze informatie te vertalen naar een systeemaanpak en de specifieke praktijk op het eigen bedrijf, waardoor verandering uitblijft. Bovendien hebben boeren behoefte aan sparring partners, praktijkvoorbeelden en lokale ‘partners in crime’ om de overstap naar nieuwe praktijken te durven maken. Boeren aan het roer gaat deze twee knelpunten aanpakken en zo de biodiversiteit op 20 agrarische bedrijven een flinke boost geven.

Stap van theorie naar praktijk

We gaan de boeren en boerinnen op 20 agrarische bedrijven ondersteunen om de stap van theorie naar praktijk te maken. Met behulp van beproefde citizen science methodes (Freshwater watch, Soil Health Toolkit en BIMAG) geven we de boeren direct inzicht in de huidige knelpunten op hun bedrijf en inspireren we ze om innovaties uit te proberen die leiden tot herstel en behoud van biodiverse sloten, poelen, heggen, akkerranden, bermen en graslanden. We begeleiden de boeren bij de implementatie en monitoring van deze

veranderingen en faciliteren uitwisseling van ideeen onderling en het delen van de resultaten met buur-boeren en burgers.

Innovatieve en lerende boerengemeenschappen

We gaan in dit project aan de slag met twee groepen boeren in de Achterhoek en de Cleantech-regio (Gelderland, Overijssel). We faciliteren de boeren om bij elkaar op het erf te kijken en van elkaar te leren. Zo creëren we twee lokale innovatie communities, waarin de boeren zich veilig en gesteund voelen om nieuwe ideeën uit te voeren. De resultaten van het project worden gedeeld met boeren uit de omgeving en met de lokale bevolking, onder meer door middel van twee open dagen waar de deelnemende boeren aan hun buur-boeren en -burgers laten zien hoe zij de biodiversiteit bevorderen en uitleggen hoe ook zij daar aan bij kunnen dragen.

Earthwatch Europe

Creating Knowledge. Inspiring Action.

Contact

Tel: +44 (0)1865 318838

© 2018 Earthwatch Institute. All rights reserved.
Earthwatch Institute (Europe) is a registered charity in England and Wales, no. 1094467.