Skip to main content

Doe de Dommel

Thema: Natuur in de stad

Lokale biodiversiteit versterken

De beek de Dommel is een sterk bepalend element voor (1) de lokale ecologie en (2) de lokale hydrologie. De eerste is van groot belang voor een succesvolle versterking van de lokale biodiversiteit en de tweede bepaalt in grote mate hoe we een wijk of buurt klimaatrobuust kunnen maken. De buurten zullen in dit project zoveel mogelijk de ecologie van de Dommel gaan ondersteunen, maar ook profiteren van de mogelijkheden die zo een fantastisch landschappelijk element biedt.

In de volgende wijken zijn we actief:

Informatie over meedoen vind je hier.

 

Buurt in actie

Binnen een paar jaar zal het duidelijk zichtbaar zijn binnen de buurt dat het aan de beek ligt. Dit gaan we bereiken door buurtbewoners te verenigen en hen zelf daar een bepalende rol in te laten nemen, maar niet vanuit een nulpunt: er zal worden gewerkt met wat er al is op sociaal en groen vlak om dit te versterken, zodat elke buurt haar eigen strategie en identiteit heeft en behoudt. Buurtbewoners worden ondersteunt middels Dommelmaten (lokale helden) in het nemen van maatregelen en monitoren van de effecten in hun eigen tuinen, maar ook de publieke splinterarealen gaan hier in meegenomen worden.

Samen vergroenen

Binnen het Doe de Dommel programma worden er in elke buurt eerst lopende initiatieven onderzocht middels gesprekken met buurtbewoners, scholen, betrokken ambtenaren en vrijwilligers. Dan volgt een kick-off bijeenkomst met de buurtbewoners, school en gemeente waarin de strategie bepaalt wordt van vergroening en monitoring. Dan volgt een traject van coachen en trainen waarin Dommelmaten en geinteresseerde buurtbewoners wegwijs worden gemaakt in vergroenen en monitoren. De focus ligt op samen vergroenen; het aanplanten en aanbrengen van natuurlijke elementen in tuinen en publieke splinterarealen waarna er zes citizen science ronden per jaar volgen waarmee de impact wordt gemeten.