Twee vacatures: Programma manager & Onderzoeker-projectleider

  • Home
  • Nieuws
  • Twee vacatures: Programma manager & Onderzoeker-projectleider

We zijn op zoek naar een programma manager en een onderzoeker-projectleider om ons team te versterken.

Earthwatch is een internationale groene NGO en onafhankelijk onderzoeksinstituut die zich inzet voor een duurzame samenleving. Wij doen dit door mensen in contact te brengen met natuur en samen natuurwaarden en vervuiling in kaart te brengen. We voeren wetenschappelijk onderzoek uit, trainen vrijwilligers in ‘citizen science’ methodes en brengen verschillende partijen bij elkaar. Samen werken we aan wetenschappelijk onderbouwde duurzame oplossingen. Ons hoofdkantoor staat in Oxford, Engeland. Het Nederlandse team is gevestigd in Zaltbommel en focust op de transitie naar duurzame landbouw en vergroening en klimaatadaptatie in bebouwd gebied. 

Programma manager Nederland

Earthwatch is op zoek naar een ervaren en inhoudelijk betrokken programmaleider om onze werkzaamheden in Nederland te organiseren en bij te dragen aan de praktische uitvoering en verdere ontwikkeling ervan.

Onderzoeker-projectleider, bodem en water

Earthwatch is op zoek naar een ervaren onderzoeker-projectleider die de handen uit de mouwen wil steken om samen met boeren, burgers en beleidsmakers te werken aan het verbeteren van bodem, water en biodiversiteit in Nederland en daarbuiten.

Earthwatch Europe

Creating Knowledge. Inspiring Action.

Contact

Tel: +44 (0)1865 318838

© 2018 Earthwatch Institute. All rights reserved.
Earthwatch Institute (Europe) is a registered charity in England and Wales, no. 1094467.