Skip to main content

Earthwatch NL met duurzame landbouw in het nieuws!

In het artikel in Agraaf wordt de samenwerking tussen Earthwatch en Wij.land beschreven waarin onderzocht is hoe boeren in het westelijk veenweidegebied meer inzicht kunnen krijgen in hun eigen bodem -en water kwaliteit. Tijdens deze pilot hebben 11 veehouders en vrijwilligers, met simpele meetkits, de bodem- en water kwaliteit op hun bedrijf gemeten.

 

Twee boeren delen hun persoonlijke ervaring over de metingen en resultaten. Jaap Verduijn zag bijvoorbeeld dat de meeste watermetingen op zijn bedrijf binnen de stikstof -en fosfaatnorm bleven. Hij denkt dat dit komt doordat hij zijn sloten onderhoudt door ecologisch slootschonen. De interesse voor het meten van beheerbeslissingen en variaties op het bedrijf lijkt verder te zijn aangewakkerd. Zo noemt boer Gravestein dat hij het onderzoek graag verder zou uitbreiden met meer meetpunten om de verschillen in zijn slootwatersysteem te monitoren.


De inzet van metingen kan leiden tot meer inzicht, transparantie en het onderzoeken van de beste beheerbeslissingen. Met de conclusies van dit project gaan Earthwatch, Wij.land, boeren en andere partners verder aan de slag. Bekijk het artikel en de ervaring van de veehouders hier.