In het project ‘Doe de Dommel’ hebben twee wijken gelegen aan rivier de Dommel meegedaan met het vergroenen en meten van biodiversiteit in hun wijk. Tijdens twee buurtevenementen – 11 maart in Het Gegraaf en 31 mei in Bennekel – hebben bewoners, gemeenten en scholen samen hun buurten langs de Dommel vergroend. Door de aanleg van poeltjes of het planten van groen in tuinen en publieke delen van de wijk. Middels een vogeltelling is er gemonitord in hoeverre het ecosysteem van ‘de Dommel’ al verbonden is met de wijk.

Partners: IVN Natuureducatie, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel

Funder: Provincie Noord-Brabant & Waterschap De Dommel

In Juni 2022 hebben Waterschap De Dommel, Provincie Noord-Brabant, IVN Natuureducatie en Earthwatch Europe samen een nieuw programma gelanceerd: Doe-de-Dommel. Het programma inspireert bewoners, wooncorporaties en gemeenten om hun buurt groener te maken met als leidend element de rivier De Dommel. Het doel is om mensen bewuster te maken van biodiversiteit en klimaatverandering, door hen zelf de impact van de vergroening te laten meten en daarbij een handelingsperspectief geven.

Voor het Doe de Dommel project in Bennekel en het Gegraaf hebben is een vogeltelling gedaan. Tijdens deze telling zijn vogels geteld die de Dommel als leefgebied gebruiken en vogels die eerder in de bebouwde omgeving te vinden zijn. De resultaten van het buurtevenement en de telling zijn hieronder te vinden.

HET GEGRAAF

Tijdens een buurtevenement op Zaterdag 11 maart hebben bewoners van de wijk Het Gegraaf in Valkenswaard waterpoelen aangelegd. Deze poelen, ook wel Tuiny Poels genoemd, met inheemse planten brengen de natuur van de Dommel naar de wijk. Goed voor vogels, amfibieën, insecten én de buurt. Want die profiteert van meer biodiversiteit, verkoeling op warme dagen en betere waterinfiltratie van de bodem. Met burgerwetenschap hebben de bewoners daarna gemeten hoe de biodiversiteit zich ontwikkelt.

Resultaten

  • Inmiddels zijn er in totaal 20 Tuiny Poels aangelegd in de wijk;
  • Van de vogeltelling in maart is een infographic gemaakt waarin te zien is welke en hoeveel vogels er allemaal in de wijk en bij de Dommel gespot zijn;
  • Bij dit alles waren in totaal 53 mensen betrokken: buurtbewoners, Gemeente Valkenswaard, Waterschap De Dommel, Provincie Noord Brabant, IVN en Earthwatch.

Bekijk de resultaten van de vogeltelling in Het Gegraaf HIER.

BENNEKEL

Op 31 mei kwamen buurtbewoners van de wijk Bennekel in Eindhoven bij elkaar tijdens een groen buurtevenement. Samen hebben we een start gemaakt aan een vaste wandelroute van het Franz Leharplein tot en met de Dommel met het doel zowel in de straat als in de tuinen natuur een plekje te geven. Denk aan meer bomen, struiken, bloemen en daardoor ook meer vlinders en vogels in de buurt. Buurtbewoners zijn uitgenodigd om mee te helpen door bijvoorbeeld tegels uit de tuin te wippen, nestkasten op te hangen en de regenpijp af te koppelen zodat het water de tuin in komt.

Resultaten

  • Er zijn zo’n 200 inheemse planten en struiken geplant door buurtbewoners en Groen Bennekel langs de speciaal ontworpen wandelroute door de wijk. Verder zijn er nestkasten en regenpijp-afkoppelhaaien uitgedeeld. Planten en Nestkasten waren ter beschikking gesteld door de Provincie via Orbis, en regenpijp-afkoppelhaaien via het Waterschap.
  • We hebben samen een vogelteling gedaan waarvan een infographic is gemaakt, daarin kan je zien welke vogels en hoeveel er allemaal in de wijk en bij de Dommel gespot zijn;
  • Bij dit alles waren in zo’n 35 mensen betrokken: buurtbewoners, Gemeente Eindhoven, IVN, Earthwatch, Waterschap De Dommel en de Provincie Noord Brabant.

Bekijk de resultaten van de vogeltelling in Bennekel HIER.

Website by AgencyForGood

Copyright 2023. All Rights Reserved

Skip to content