Met 25 agrarische ondernemers uit de regio Roosendaal, die deelnemen aan het BodemUP project van ZLTO, zijn we een pilot gestart. Zij meten gedurende 12 maanden op 3 locaties op hun bedrijf de waterkwaliteit met de FreshWater Watch (FWW) methode van Earthwatch.

Partner & Funder: ZLTO

ZLTO en Earthwatch werken aan een pilot om samen met 25 agrarische bedrijven inzicht te krijgen in de waterkwaliteit in en om hun bedrijven in de regio Roosendaal. 

FreshWater Watch als aanvulling op project BodemUP

Met 25 agrarische ondernemers uit de regio Roosendaal, die deelnemen aan het BodemUP project van ZLTO, zijn we deze pilot gestart. Gedurende 12 maanden meten zij iedere maand op 3 tot 4 locaties op hun bedrijf de waterkwaliteit met de FreshWater Watch (FWW) methode van Earthwatch.

In het BodemUP project van ZLTO werken de bedrijven aan een duurzamere en vitalere bodem met hulp van en Bedrijfs-Bodem-Water-Plan. Vanwege hoge nitraatgehalten in het grondwater in hun regio is aanvullend aan BodemUP de pilot met FWW gestart. 25 bedrijven hebben zich (vrijwillig) gemeld om deel te nemen. De ondernemersgroep bestaat uit melkveehouders, akkerbouwers en tuinders. De metingen worden gedaan op grasland, aardappels, bieten, tarwe, mais, sierheesters en aardbeien.

Inzicht in waterkwaliteit door het jaar heen

Het doel van de pilot is om vast te stellen of FWW geschikt is om: 

1) Deelnemende boeren inzicht te geven in de waterkwaliteit op hun bedrijf en de invloed van hun eigen handelen hierop
2) Deelnemende boeren te inspireren om aanpassingen in hun bedrijfsvoering te doen (in lijn met het BedrijfsBodemWaterPlan) die leiden tot een verbetering van de waterkwaliteit (zowel op basis van eigen en nieuwe inzichten als door het delen van inzichten en successen met elkaar)
3) Te monitoren wat het effect is van het BedrijfsBodemWaterPlan op de lokale waterkwaliteit, zodat successen beter in het zonnetje gezet kunnen worden en er gerichte aandacht kan komen voor plekken waar het nog niet goed gaat
4) Beter inzicht te krijgen in het samenspel tussen maatregelen en lokale context zodat op termijn stappen gezet kunnen worden naar sturen op resultaten

Website by AgencyForGood

Copyright 2023. All Rights Reserved

Skip to content