Samen met de kersverse bewoners van Maanwijk en Heijmans gaan we aan de slag met biodiversiteit in deze nieuwe wijk. Met hulp van citizen science willen we begrijpen welke vergroeningsacties de meeste impact hebben op de biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Funder: Heijmans Vastgoed
Partners: Hoplr, De Groene Belevenis

Photo credit: John Hunt

Eerste Naturehood project in Nederland

Naturehood is een programma van Earthwatch Europe voor vergroening en monitoring van biodiversiteit in buurten. De wijk Maanwijk in Leusden is het eerste Naturehood project in Nederland. We slaan de handen ineen met Heijmans om met ‘citizen science’ de ontwikkeling van biodiversiteit in deze nieuwe wijk te monitoren. Hierin worden de buurtbewoners gestimuleerd om mee te doen in het onderzoek en worden bijvoorbeeld dieren geteld of waterkwaliteit gemeten. 

Biodiversiteit en klimaatadaptatie in je eigen buurt begrijpen en verbeteren

Het doel is dat bewoners van Maanwijk worden wegwijs gemaakt in het vergroenen van hun buurt. Ze kunnen via citizens science onderzoeken en begrijpen wat voor impact de vergroeningsacties hebben op de biodiversiteit en klimaatadaptatie. Zo kan iedereen onderdeel worden van oplossingen die jouw buurt leefbaarder en groener maken. 

30 Leusdenaren meten bodemgezondheid in Maanwijk op 1 april 2023 

Dertig Leusdenaren gingen op zaterdag 1 april aan de slag als ‘buurtwetenschapper’ in Maanwijk. Samen met onderzoekers van Earthwatch en vrijwilligers van De Groene Belevenis deden ze op 17 plekken bodemmetingen. Die data wordt gebruikt om te onderzoeken hoe een nieuwbouwwijk kan bijdragen aan een gezonde leefomgeving voor mens, dier en milieu.

Maanwijk is groener en duurzamer ontwikkeld dan een gemiddelde nieuwbouwwijk. Veel van onze wilde planten en dieren hebben het niet makkelijk. Zeker niet in de stad. Maar als je alle tuinen en groenzones in de buurt bij elkaar optelt, krijg je een natuurpark in de wijk. Goed voor vogels, bodemdieren en insecten. Én voor de buurt, want die profiteert van de effecten als verkoeling op warme dagen en betere waterinfiltratie van de bodem.

Samen met Heijmans, Gemeente Leusden, De Groene Belevenis en een ontwerpbureau hebben de (destijds toekomstige) bewoners van Maanwijk in 2021 een inrichtingsplan gemaakt voor de gemeenschappelijke tuinen en zones. Dat bestond uit verschillende type bomen en hagen, waterbeplanting en watergangen voor betere waterkwaliteit, en voorzieningen voor insecten, egels en vogels zoals nestkasten en groene daken op bergingen en schuren.

Het idee van Naturehood is dat buurtbewoners de effecten van natuur in de wijk meten door middel van ‘bugerwetenschap’. Dat betekent dat iedereen kan helpen data te verzamelen aan de hand van eenvoudige methodes. Het feit dat ondanks de regen op zaterdag 1 april 30 mensen deelnamen, waaronder veel gezinnen met kinderen, geeft aan dat dit leeft!

Met hulp van een eenvoudige meetkit en speciale app verzamelden zij gegevens over bodemsoort, aantallen regenwormen en hoe snel het regenwater wegstroomt. Via een infographic zijn de inzichten op een later moment gedeeld met de bewoners en betrokken partijen. Zo leren buurtbewoners over de stand van de natuur in hun wijk en wordt tegelijk data verzameld die gebruikt wordt voor wetenschappelijk onderzoek.

Meer weten of meedoen?

  • Wil je op de hoogte blijven van groene/buurtwetenschap evenementen in Leusden? Meld je aan via de Groene Belevenis
  • Meer over het Naturehood programma van Earthwatch vind je hier
  • Wil je meer weten over Naturehood projecten in Nederland neem contact op met Programmamanager Marieke Pluk 
Website by AgencyForGood

Copyright 2023. All Rights Reserved

Skip to content