In het éénjarige project Waterkwaliteit in Zuid-Holland gaan we verder aan de slag met de 15 deelnemers van de studiegroep ecosysteemdiensten uit het project Bodem als Basis.

Funder: Hoogheemraadschap van Rijnland en Provincie Zuid-Holland.

De deelnemers in deze studiegroep hebben reeds aangegeven, graag verder te willen gaan met de studiegroep op het thema water om beter inzicht te krijgen in de effecten van het gekozen beheer op de waterkwaliteit, eventuele invloed van andere omgevingsfactoren (gebiedsvreemd water, bodemgesteldheid) en daarmee de mogelijkheden voor interventie.

Concreet betekent dit dat we in dit project bestaande data van water en het beheer in kaart gaan brengen, gezamenlijk een plan maken voor het verzamelen van aanvullende data, deze data verzamelen middels participatieve monitoring, en daaropvolgend samen analyseren en bespreken waar de knelpunten zitten en met welke maatregelen deze aangepakt zouden kunnen worden.

Gedurende het project staat leren centraal: leren over waterkwaliteit, sturende processen en de effectiviteit van maatregelen, leren hoe de participatieve monitoring kennis kan vergroten en hoe waardevol deze data kunnen zijn als aanvulling op de data van het Hoogheemraadschap.

Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved

Skip to content