Skip to main content

ONZE PROJECTEN

Waterkwaliteit in Zuid-Holland

In het éénjarige project Waterkwaliteit in Zuid-Holland gaan we verder aan de slag met de 15 deelnemers van de studiegroep ecosysteemdiensten uit het project Bodem als Basis.

Funder: Hoogheemraadschap van Rijnland en Provincie Zuid-Holland

Waterkwaliteit

Meten is weten - waterkwaliteit op agrarische bedrijven

Met 25 agrarische ondernemers uit de regio Roosendaal, die deelnemen aan het BodemUP project van ZLTO, zijn we een pilot gestart. Zij meten gedurende 12 maanden op 3 locaties op hun bedrijf de waterkwaliteit met de FreshWater Watch (FWW) methode van Earthwatch.

Partner & Funder: ZLTO

Duurzame landbouw

Boeren met biodiversiteit

Als partner in deze Publiek Private Samenwerking werken we aan het ontwikkelen van een tool waarmee boeren zelf verschillende groepen biodiversiteit kunnen herkennen en monitoren. Het plan is om een Biodiversiteits Monitor App (BiMAPP) te ontwikkelen, testen en valideren met als doel de kennis en praktijk die nodig is om biodiversiteit in de landbouw te herstellen een stap verder brengen.

Partners: Wageningen University & Research, Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Branche Organisatie Akkerbouw en PepsiCo, De Vlinderstichting e.a.
Funder: RVO

Duurzame landbouw

Naturehood Maanwijk

Samen met de kersverse bewoners van Maanwijk en Heijmans gaan we aan de slag met biodiversiteit in deze nieuwe wijk. Met hulp van citizen science willen we begrijpen welke vergroeningsacties de meeste impact hebben op de biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Funder: Heijmans Vastgoed
Partners: Hoplr, De Groene Belevenis

Photo credit: John Hunt

Natuur in de stad

Tiny Forest

Earthwatch Europe heeft de handen ineengeslagen met IVN en VolkerWessels om dit jaar zeven Tiny Forests in Nederland aan te leggen. Een Tiny Forest is een dicht, snelgroeiend en inheemse bos ter grootte van een tennisveld. Deze mini-bosjes bieden verkoeling in stedelijk gebied en een plek waar biodiversiteit zich kan ontwikkelen. Aan de hand van citizen science gaan we samen met buurtbewoners en kinderen meten wat deze bosjes daaraan bijdragen.

Partner: IVN
Funder: VolkerWessels

Natuur in de stad

Doe de Dommel

Het programma Doe de Dommel is erop gericht om buurten langs de Dommel te vergroenen samen met de bewoners, gemeenten en scholen en samen de impact hiervan op biodversiteit en klimaatadaptatie te meten. De nadruk ligt op samen doen en zelf de impact ondervinden van de vergroeningsacties.

Partners: Waterschap de Dommel, IVN
Funder: Provincie Brabant

Natuur in de stad

De Dommel WaterBlitz

Samen met Waterschap De Dommel organiseet Earthwatch de eerste Nederlandse Waterblitz (sept 2021) om waterkwaliteit te meten, te leren welke maatregelen effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en om burgers hierbij te betrekken.

Partners: Waterschap De Dommel, FLORON

Waterkwaliteit

Boeren aan het roer

Twintig agrarische bedrijven gaan direct inzicht krijgen in hun water- en bodemkwaliteit met gebruik van beproefde citizen science methodes. Ze worden ook begeleid om innovaties uit te proberen die leiden tot herstel en behoud van biodiverse sloten, poelen, heggen, akkerranden, bermen en graslanden.

Partners: De Vlinderstichting, Aeres Hogeschool
Funder: 'Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Duurzame landbouw