Skip to main content

afgeronde projecten

Doe de Dommel

In het project ‘Doe de Dommel’ hebben twee wijken gelegen aan rivier de Dommel meegedaan met het vergroenen en meten van biodiversiteit in hun wijk. Tijdens twee buurtevenementen – 11 maart in Het Gegraaf en 31 mei in Bennekel – hebben bewoners, gemeenten en scholen samen hun buurten langs de Dommel vergroend. Door de aanleg van poeltjes of het planten van groen in tuinen en publieke delen van de wijk. Middels een vogeltelling is er gemonitord in hoeverre het ecosysteem van ‘de Dommel’ al verbonden is met de wijk.

Partners: IVN Natuureducatie, Provincie Noord-Brabant, Waterschap De Dommel

Funder: Provincie Noord-Brabant & Waterschap De Dommel

 

 

Natuur in de stad

Boeren wetenschap - bodem en water pilot

Binnen het programma ‘Onder het Maaiveld’ gaat Earthwatch een participatieve tool ontwikkelen die boeren in staat stelt hun eigen bodem- en waterkwaliteit te meten. In samenwerking met Wij.Land worden metingen aan bodem- en waterkwaliteit gefaciliteerd op 10 agrarische bedrijven.

Partners: IUCN-NL, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW.
Funder: Nationale Postcodeloterij

Duurzame landbouw

Waterblitz Alblasserwaard

In mei 2023 organiseerde Earthwatch samen met Naturalis een Waterblitz in de Ablasserwaard polder (Zuid Holland) om waterkwaliteit te meten, te leren welke maatregelen effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en om burgers hierbij te betrekken.

Partner & Funder: Naturalis

 

Image credit John Hunt

Waterkwaliteit

Biodiversiteit meten op melkveebedrijven

Voor het project Brabants Bodem ontwikkelen we een monitoringssysteem dat inzicht geeft in de biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het project Brabants Bodem. Het doel is om deelnemende boeren te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijven.

Partners: Brabants Bodem, Brabants Landschap, HAS Den Bosch, Maasarend

Duurzame landbouw