Soil Health Benchmarks Project

Pan-Europees onderzoeksteam lanceert het nieuwe BENCHMARKS project om manieren om bodemgezondheid te meten te definiëren en te harmoniseren in heel Europa voor verschillende landgebruiken.

Onlangs is op de Wageningen Universiteit het BENCHMARKS-project gelanceerd, waarin 29 partnerorganisaties uit heel Europa, de Europese Commissie, de Joint Research Centre en vertegenwoordigers van het bedrijfsleven en landbeheersectoren gaan samenwerken. BENCHMARKS is een 5-jarig transdisciplinair onderzoeksproject gericht op het monitoren van bodemgezondheid in heel Europa. Earthwatch is één van de partners in dit project en begeleidt met name het citizen science onderdeel.

Worden Europese bodems als ongezond beschouwd?

Een gezamenlijke beoordeling uitgevoerd door de missieraad Soil Health and Food (SH&F) en het Joint Research Centre (JRC) stelt dat 60-70% van de Europese bodems momenteel als ongezond worden beschouwd, bijvoorbeeld door vervuiling, nutriëntenoverschot, verdichting en bodemdegradatie (A Soil Deal for Europe, Europese Commissie, 2022a)

Wat is de voorgestelde oplossing voor Europa?

De SH&F-missie van de Europese Commissie heeft zich ten doel gesteld om voor 2030 75% van de Europese bodems gezond of aanzienlijk verbeterd te hebben, in overeenstemming met een nieuwe EU-wet inzake de bescherming van bodemgezondheid. Ook het bedrijfsleven komt met expliciete visies op duurzame voedselsystemen, zoals de 1000 landschappen voor 1 miljard mensen (1000 Landscapes, 2022), het 100 miljoen boeren platform van het Wereld Economisch Forum (World Economic Forum, 2022) en het Regen10 initiatief van de World Business Council on Sustainable Development (WBCSD, 2022).

Hoe draagt BENCHMARKS hieraan bij?

Het meten van het succes van deze publieke en private initiatieven via geharmoniseerde monitoring van de Europese bodems is een essentiële, maar enorm complexe taak. Het vereist samenhangende maar contextspecifieke metingen op meerdere schalen, voor meerdere landgebruiken, in alle EU-lidstaten. BENCHMARKS zal samenwerken met belanghebbenden (landbouwers, bosbouwers, stedenbouwkundigen, vertegenwoordigers vanuit waardeketens, onderzoekers, lokaal bestuur en beleidsmakers) uit 24 contrasterende landschappen om te bepalen hoe de bodemgezondheid in heel Europa kan worden gevolgd, waarbij ook rekening wordt gehouden met de lokale context van landbeheer.

De doelstellingen van het BENCHMARKS project zijn:

  1. een duidelijke, gebruiksvriendelijke tool bieden voor het evalueren van de bodemgezondheid, die transparant, geharmoniseerd en kosteneffectief is.
  2. Het definiëren van geschikte indicatoren die relevant zijn voor de beoordeling van bodemgezondheid voor diverse landgebruiken en klimaatzones in heel Europa.
  3. Een bodemgezondheidsdashboard ontwikkelen dat geschikt is voor gebruik op verschillende schalen (van perceel tot Europees) voor landbouw, bosbouw en stedelijke omgevingen.
  4. Bijdragen aan het verbeteren van bestaand Europees beleid en regelgeving met betrekking tot bodemgezondheid
Website by AgencyForGood

Copyright 2023. All Rights Reserved

Skip to content