Wat wij doen

Home » Wat wij doen

In Nederland ligt onze focus ligt op de transitie naar duurzame landbouw, het verbeteren van waterkwaliteit, en vergroening en klimaatadaptatie van steden. We werken op alle schaalniveaus: van internationale onderzoeksprogramma’s tot lokale initiatieven met burgers en boeren. We werken graag samen met lokale experts en ervaringsdeskundigen, het bedrijfsleven en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines.

Lees hier meer over onze projecten in Nederland en over onze wetenschappelijke publicaties

Boeren met Natuur

In samenwerking met de landbouw werken we aan duurzaamheid en verbetering van biodiversiteit. Dat is essentieel voor het in stand houden van ecosystemen en het vermogen om voedsel te produceren. Onze citizen science (samen met die van partners) stelt boeren in staat om de kwaliteit van bodem, water en biodiversiteit op hun bedrijven te meten en er grip op te krijgen. Met hulp van de data en resultaten kunnen we een constructieve bijdrage leveren aan het gesprek en oplossingen voor regeneratieve landbouw en duurzame verdienmodellen.

Natuur in de stad

Samen met gemeentes, bewoners en bedrijven creëren we groenere, gezondere en soortenrijkere steden en dorpen.

Dit doen we onder meer door het planten van Tiny Forests: kleine bosjes met grote impact die we samen met buurtbewoners aanplanten in het stedelijk gebied. We werken hierin samen met IVN en hebben een methode ontwikkeld om de impact van deze bosjes te meten met citizen science.

Met ons Naturehood programma brengen we burgers, gemeentes, lokale initiatieven en kennisinstellingen bij elkaar om bestaande en nieuwe groene initiatieven te verbinden en te ondersteunen. Zo werken we samen om het leefklimaat in tuinen en buurten te verbeteren voor mens en natuur.

Waterkwaliteit

FreshWater Watch is onze wereldwijde citizen science methode voor het monitoren van waterkwaliteit. Hiermee krijgen burgers, boeren, bedrijven en bestuurders inzicht in lokale waterkwaliteit en vervuilingsbronnen en helpen we ze samen te zoeken naar duurzame oplossingen. In Nederland werken samen zowel met waterschappen (De Dommel, Hoogheemraadschap Rijnland) als community groups.

Ontwikkeling van citizen science

We werken in diverse internationale onderzoeksprojecten aan de verdere ontwikkeling van burgerwetenschap, oftewel citizen science. We werken onder meer aan het verbeteren van datakwaliteit, opname van citizen science in monitoring en beleid, het meten van de impact van citizen science, nieuwe technologische oplossingen en het verbeteren van de toegankelijkheid en bekendheid van citizen science.

Website by AgencyForGood

Copyright 2024. All Rights Reserved

Skip to content