ONZE PROJECTEN

Boeren wetenschap - bodem en water pilot

Binnen het programma ‘Onder het Maaiveld’ gaat Earthwatch een participatieve tool ontwikkelen die boeren in staat stelt hun eigen bodem- en waterkwaliteit te meten. In samenwerking met Wij.Land worden metingen aan bodem- en waterkwaliteit gefaciliteerd op 10 agrarische bedrijven.

Partners: IUCN, De Vlinderstichting, NIOO-KNAW.
Funder: Nationale Postcodeloterij

Transitie naar Duurzame Landbouw

Naturehood Maanwijk

Samen met de kersverse bewoners van Maanwijk en Heijmans gaan we aan de slag met biodiversiteit in deze nieuwe wijk. Met hulp van citizen science willen we begrijpen welke vergroeningsacties de meeste impact hebben op de biodiversiteit en klimaatadaptatie.

Partner: Heijmans Vastgoed

Photo credit: John Hunt

Klimaatadaptatie in Bebouwd Gebied

Doe de Dommel

Het programma Doe de Dommel is erop gericht om buurten langs de Dommel te vergroenen samen met de bewoners, gemeenten en scholen en samen de impact hiervan op biodversiteit en klimaatadaptatie te meten. De nadruk ligt op samen doen en zelf de impact ondervinden van de vergroeningsacties.

Partners: Waterschap de Dommel, IVN
Funder: Provincie Brabant

Klimaatadaptatie in Bebouwd Gebied

Waterblitz Alblasserwaard

Samen met Naturalis organiseert Earthwatch eind September in de Ablasserwaard polder (Zuid Holland) een Waterblitz om waterkwaliteit te meten, te leren welke maatregelen effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en om burgers hierbij te betrekken.

Partners: Naturalis
Funder: Naturalis

 

Image credit John Hunt

Verbeteren van Waterkwaliteit

De Dommel WaterBlitz

Samen met Waterschap De Dommel organiseet Earthwatch de eerste Nederlandse Waterblitz (sept 2021) om waterkwaliteit te meten, te leren welke maatregelen effectief zijn om de waterkwaliteit te verbeteren en om burgers hierbij te betrekken.

Partners: Waterschap De Dommel, FLORON

Verbeteren van Waterkwaliteit

Boeren aan het roer

Twintig agrarische bedrijven gaan direct inzicht krijgen in hun water- en bodemkwaliteit met gebruik van beproefde citizen science methodes. Ze worden ook begeleid om innovaties uit te proberen die leiden tot herstel en behoud van biodiverse sloten, poelen, heggen, akkerranden, bermen en graslanden.

Partners: De Vlinderstichting, Aeres Hogeschool
Funder: 'Samen voor Biodiversiteit’ Innovatiefonds

Transitie naar Duurzame Landbouw

Biodiversiteit meten op melkveebedrijven

Voor het project Brabants Bodem ontwikkelen we een monitoringssysteem dat inzicht geeft in de biodiversiteit op melkveebedrijven binnen het project Brabants Bodem. Het doel is om deelnemende boeren te helpen bij het verduurzamen van hun bedrijven.

Partners: Brabants Bodem, Brabants Landschap, HAS Den Bosch, Maasarend

Transitie naar Duurzame Landbouw

Boeren met biodiversiteit

Als partner in deze Publiek Private Samenwerking werken we aan het ontwikkelen van een tool waarmee boeren zelf verschillende groepen biodiversiteit kunnen herkennen en monitoren. Het plan is om een Biodiversiteits Monitor App (BiMAPP) te ontwikkelen, testen en valideren met als doel de kennis en praktijk die nodig is om biodiversiteit in de landbouw te herstellen een stap verder brengen.

Partners: Wageningen University & Research, Stichting Deltaplan Biodiversiteitsherstel, Branche Organisatie Akkerbouw en PepsiCo, De Vlinderstichting e.a.
Funder: RVO

Transitie naar Duurzame Landbouw
Earthwatch Europe

Creating Knowledge. Inspiring Action.

Contact

Tel: +44 (0)1865 318838

© 2018 Earthwatch Institute. All rights reserved.
Earthwatch Institute (Europe) is a registered charity in England and Wales, no. 1094467.