Zelftest bodem- en waterkwaliteit met boeren van start

Wat als boeren zelf hun bodem- en waterkwaliteit kunnen meten en monitoren? Dan zal dit ze helpen bij hun ambitite om de regeneratieve prestaties van hun bedrijven te verhogen. Dat is de inzet Wij.Land en Earthwatch in het project ‘Boerenwetenschap – bodem en water pilot’ binnen het programma ‘Onder het Maaiveld’.

Wat als boeren zelf hun bodem- en waterkwaliteit kunnen meten en monitoren? Dan zal dit ze helpen bij hun ambitite om de regeneratieve prestaties van hun bedrijven te verhogen. Dat is de inzet van Wij.Land en Earthwatch in het project ‘Boerenwetenschap – bodem en water pilot’ binnen het programma ‘Onder het Maaiveld’.

Op 10 maart organiseerden we in het westelijk veenweidegebied een eerste demonstratie voor de doe-het-zelf toolkit die we samen met agrarische bedrijven in de regio ontwikkelen. Deze toolkit moet een antwoord gaan geven op vragen als: In hoeverre kan ik het effect van de land- en waterbeheersmaatregelen die ik neem terugzien in de metingen aan mijn bodem- en waterkwaliteit? En dus ook: Welke maatregelen zijn het meest effectief?

We maken gebruik van citizen science, of in dit geval: boerenwetenschap. Met simpele water en bodem meetkits gaan de boeren de komende maanden zelf data verzamelen op hun bedrijf. Ze worden daarbij geholpen door studenten van de Universiteit Utrecht. Later dit jaar worden de resultaten bekend gemaakt en op basis daarvan zullen de partners samen met de boeren beslissen of de toolkit nog moet worden aangepast.

De studenten van de Universiteit Utrecht deden verslag van hun eerste week veldwerk.

“Een week aan veldwerk zit er al op, waarin we in totaal vijf boerderijen hebben bezocht. Het was een verfrissende ervaring aangezien we binnen onze opleiding (Global Sustainability Science) voornamelijk achter de laptop zitten de hele tijd. Dus, daadwerkelijk naar buiten gaan de natuur in en praten met de boeren was een fijne en leerzame ervaring. Onze groep werd opgesplitst en we deden metingen naar de bodem en water kwaliteit op meerdere percelen van elke boerderij, terwijl we ook met de boer praatten en meer inzicht kregen in hun bedrijf. Het mooie weer maakte het doen van de metingen een stuk prettiger.

We gaan volgende week met de analyse van de resultaten beginnen. Zo ver hebben we wel al veel feedback ontvangen over het gebruiken van de bodem- en water kit van onze eigen groep en van de boeren. Vooral tijdens de bijeenkomst van de boeren hoorden we al van de boeren hoe de metingen met de tools beter en makkelijker kunnen worden gemaakt. Het werd ook duidelijk dat de boeren enthousiast zijn over dit project met Wij.Land en EarthWatch. We kijken ernaar uit om naar meer boerderijen te gaan en meer boeren te ontmoeten volgende week.”

Onder het Maaiveld wordt mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.

Website by AgencyForGood

Copyright 2023. All Rights Reserved

Skip to content