Wat wij doen

In Nederland ligt onze focus ligt op de transitie naar duurzame landbouw, het verbeteren van waterkwaliteit, en vergroening en klimaatadaptatie in bebouwd gebied. We werken op alle schaalniveaus: van internationale onderzoeksprogramma’s tot lokale initiatieven met burgers en boeren. We werken graag samen met lokale experts en ervaringsdeskundigen, het bedrijfsleven en onderzoekers uit diverse wetenschappelijke disciplines.

Lees hier meer over onze projecten en partners in Nederland en over onze wetenschappelijke publicaties

Waterkwaliteit en duurzame landbouw

FreshWater Watch is onze wereldwijde citizen science methode voor het monitoren van waterkwaliteit. Hiermee krijgen burgers, boeren, bedrijven en bestuurders inzicht in lokale waterkwaliteit en vervuilingsbronnen en helpen we ze samen te zoeken naar duurzame oplossingen. FreshWater Watch wordt binnenkort uitgebreid met de Soil Health Toolkit, waarmee boeren makkelijk en goedkoop - direct in het veld - inzicht krijgen in hun bodemkwaliteit.

Natuur in de stad

Samen met gemeentes, bewoners en bedrijven creëren we groenere, gezondere en soortenrijkere steden en dorpen.

Dit doen we onder meer door het planten van Tiny Forests: kleine bosjes met grote impact die we samen met buurtbewoners aanplanten in het stedelijk gebied. We werken hierin samen met IVN en hebben een methode ontwikkeld om de impact van deze bosjes te meten met citizen science.

Met ons Naturehood programma brengen we burgers, gemeentes, lokale initiatieven en kennisinstellingen bij elkaar om bestaande en nieuwe groene initiatieven te verbinden en te ondersteunen. Zo werken we samen om het leefklimaat in tuinen en buurten te verbeteren voor mens en natuur.

Ontwikkeling van citizen science

We werken in diverse internationale onderzoeksprojecten aan de verdere ontwikkeling van burgerwetenschap, oftewel citizen science. We werken onder meer aan het verbeteren van datakwaliteit, opname van citizen science in monitoring en beleid, het meten van de impact van citizen science, nieuwe technologische oplossingen en het verbeteren van de toegankelijkheid en bekendheid van citizen science.

Bedrijven helpen bij de transitie naar duurzaam ondernemen

We bieden gerichte training op het gebied van duurzaamheid, natuur en klimaat voor medewerkers vanuit alle lagen van het bedrijf. Door medewerkers mee naar buiten te nemen en zelf met duurzaamheid aan de slag te laten gaan, genereren we niet alleen de kennis maar ook de inspiratie die bedrijven nodig hebben om concrete stappen te zetten naar duurzaam.
Earthwatch Europe

Creating Knowledge. Inspiring Action.

Contact

Tel: +44 (0)1865 318838

© 2018 Earthwatch Institute. All rights reserved.
Earthwatch Institute (Europe) is a registered charity in England and Wales, no. 1094467.